top of page

Vanliga frågor

Hur går det till?

När du kontaktar mig kommer vi överens om du vill komma själv eller tillsammans med någon. Vi bokar tid för ett första utforskande samtal där vi gemensamt lägger upp en plan för kontakten.  
Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor och har gått flera utbildningar där jag lärt mig om detta, men bara du kan veta vad som är viktigt för just dig och dina livserfarenheter är unika. Terapi kan ses som en samskapande process, det vill säga något vi gör tillsammans.

Vad kostar det?

Enskilda samtal kostar 950 kr.
Par- och familjesamtal kostar 1350 kr.

Hur lång tid tar en terapisession?

Enskilda samtal varar i cirka 50 minuter.
Par- och familjesamtal varar i cirka 75 minuter.
Individuella anpassningar kan förekomma.

Hur många samtal behövs?

Hur många samtal eller hur ofta vi träffas kan variera beroende på vad man önskar uppnå. Detta anpassas och utgår från ditt/era behov. Det kan röra sig om allt från ett enskilt, konsultativt samtal, till en längre behandlingskontakt med kortare eller längre tidsintervall mellan sessionerna.

Vanliga frågor: Vanliga frågor
bottom of page