top of page

Tjänster jag erbjuder

Psykoterapi

Psykoterapi är ett samlingsnamn för olika former av samtalsbehandlingar så som individual-, par- och familjeterapi. En legitimerad psykoterapeut har en lång utbildning inom psykologisk behandling och är genom sin legitimation underställd socialstyrelsens kontroll.


Det kan finnas olika anledningar till varför någon söker terapi. Det kan handla om känslor som upplevs som svåra, stress och höga krav, konflikter och relationsproblem, oförutsedda livshändelser och kriser, beroendeproblematik, existentiella dilemman etc. Gemensamt brukar vara att man inte riktigt vet hur man skall ta sig vidare och behöver någon att samtala med kring detta.

Det spelar ingen roll om problemen känns stora eller små - mina samtalskontakter anpassas för att möta allas individuella behov. Kontakten kan variera mellan allt från enstaka rådgivande samtal till längre samtalsserier och innefattar kontinuerlig utvärdering. Till mig är alla välkomna att höra av sig med sina funderingar. Om behov finns kan jag också hänvisa vidare till kollegor eller annan vårdinstans. 

Se nedan för mer information om de olika tjänsterna.


Psykoterapi

Enskilda samtal

Alla människor har förmågan att växa och stärkas när vi sätter ord på våra tankar och känslor tillsammans med personer vi känner oss trygga med. Ofta finns det viktiga personer i nätverket som lyssnar och stöttar på olika vis. Ibland upplever vi dock att det inte räcker, att det behövs något annat. Det kan då vara läge att kontakta en psykoterapeut för enskilda samtal. Samtal kan ge möjlighet att få ökad förståelse för hur olika faktorer som relationer och upplevelser i livet bidrar till de svårigheter du upplever. Det kan också vara en hjälp i att hitta fokus på lösningar och förändringar du önskar i livet.

hålla händer

Parterapi

För par som vill jobba med sin relation. Fokus ligger på kommunikation, samspel och samliv. Tillsammans får ni möjlighet att sätta ord på utmaningar i relationen och genom olika övningar och reflekterande samtalspositioner kan också förutsättningarna för att lyssna på vad er partner säger förbättras.

Helping Hands

Familjeterapi

Familjeterapi bidrar till möjlighet att prata på ett annat sätt tillsammans med viktiga personer i familjen och nätverket. Jag arbetar för att var och ens röster ska bli hörda och att alla ska ges utrymme att bli hörda. Det kan finnas olika idéer om vad som är viktigt att prata om eller få hjälp med, familjesamtal kan bidra till att ringa in gemensamma mål och önskningar samt att hitta sätt att fortsätta arbeta för förändring.

Gruppterapi

Handledning

Handledning för yrkesutövande inom psykosocialt arbete kan ge utrymme för att utforska de processer som uppstår i arbetet. Det är ofta hjälpsamt att vidga perspektivet och ge möjlighet till reflektion och flera infallsvinklar, snarare än att söka efter en sanning.
I handledning strävar jag efter att skapa ett tryggt och kreativt klimat där deltagarna är delaktiga i att utforma handledningen utifrån de önskemål som finns.

Tjänster: Tjänster
bottom of page